Srednje teški

Pitagorina teorema - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
[tex]\angle С=90^\circ[/tex], [tex]\angle B=30^\circ[/tex], AB = 6. Pronađi dužinu stranice BC.


Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020