Decimalni brojevi - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Uporedi 8,62 5,93
Zadatak 2
Uporedi 7,49 7,54
Zadatak 3
Uporedi 25,14 25,1
Zadatak 4
3,24
+
2,51
-----
Zadatak 5
7,48
+
9,37
-----
Zadatak 6
9,43 + 15,59 =
Zadatak 7
49,37 - 25,15 =
Zadatak 8
68,42 - 45,79 =
Zadatak 9
1,245 + 75,8 =
Zadatak 10
35,49 + 28 =

Zadatak 11
184,3 + 9,825 =
Zadatak 12
84,5 - 9,726 =
Zadatak 13
432 - 0,432 =
Zadatak 14
125,37 ⋅ 10 =
Zadatak 15
15,259 ⋅ 100 =
Zadatak 16
7,2 ⋅ 1000 =
Zadatak 17
759,32 : 100 =
Zadatak 18
1,37 : 1000 =
Zadatak 19
Zapiši [tex]\frac{17}{10}[/tex] kao decimalan broj
Zadatak 20
Zapiši [tex]\frac{127}{1000}[/tex] kao decimalan broj.
Zadatak 21
Zapiši [tex]3\frac{59}{100}[/tex] kao decimalan broj.
Zadatak 22
Zapiši "osam desetina" kao decimalan broj.
Zadatak 23
Zapiši "trinaest stotih" kao decimalan broj.
Zadatak 24
2,6 ⋅ 5,8 =
Zadatak 25
12,4 ⋅ 1,76 =
Zadatak 26
3,6 : 0,9 =
Zadatak 27
6,25 : 0,5 =
Zadatak 28
0,37 : 37 =
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021