Obim - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Koliko iznosi obim trougla ABC?


Zadatak 2
Dužina stranice jednakostraničnog trougla iznosi 23 centimetra.
Njegov obim iznosi cm.


Zadatak 3
Jednakokraki trougao ima obim 37 centimetara i njegova osnovica je dužine 9 centimetara. Dužina jedne stranice od preostale dve stranice iznosi cm.
Zadatak 4
Tomina bašta je u obliku kvadrata čije su stranice 9 metara. Koliko iznosi dužina ograde koja se nalazi oko bašte?
Odgovor: metara.
Zadatak 5
Kod pravougaonika ABCD crvena stranica je 18 cm i plava stranica je 12 cm. Obim je cm.


Zadatak 6
Pravougaonik ima dužinu 28 cm i širinu manju za 6 cm. Njegov obim je cm.
Zadatak 7
Pravougaonik ima širinu 19 cm i dužinu tri puta veću nego širinu. Njegov obim je cm.
Zadatak 8
Širina i dužina pravougaonika su dva uzastopna broja. Ako je obim 30 cm, onda je njegova širina cm.
Zadatak 9
Jovan je od žice napravio kvadrat čija je dužina stranice 12 cm. Ako je od te iste žice napravio pravougaonik čija je širina 6 cm, kolika će biti dužina tog pravougaonika?
Zadatak 10
Park pravougaonog oblika ima dužinu 24 metra i širinu 18 metara. Trebalo bi da se posadi drveće po njegovim ivicama i razmak između svaka dva stabla bi trebalo da bude 2 metra, koliko je nam je stabala neophodno?Zadatak 11
Koliki je obim plave figure?


Zadatak 12
Koliko iznosi obim crvene figure?


Zadatak 13
Kvadrat sa slike ima obim 24 cm. Plavi trougao ima obim 15 cm. Koliko iznosi obim crvene figure?


Zadatak 14
Pravougaonik ABCD ima obim od 24 cm i dijagonalu od 8 cm. Koliko iznosi obim zelenog trougla?


Zadatak 15
Crvene figure su dva trougla i svaki od njih ima obim od 47 cm. Plava figura je kvadrat. Koliki put pređe mrav koji se kreće putanjom A-B-C-D-E-F-A?


Zadatak 16
Koji je obim figure prikazane na slici?


Zadatak 17
Koji je obim zelene figure, ako plava figura ima širinu 3 metra.


Zadatak 18
Plavi kvadrat ima obim 16 cm. Crveni trouglovi su jednakostranični. Koji će put preći puž koji se kreće putanjom ABCDFGHA?


Zadatak 19
Obim svakog zelenog kvadrata je 12 cm. Koliko iznosi obim velikog kvadrata?


Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022