Zadaci sa geometrijskom progresijom - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi količnik q geometrijske progresije [tex]{a_n}[/tex], za koju je [tex]a_1=5[/tex], [tex]a_2=15[/tex]
Zadatak 2
Pronađi količnik q geometrijske progresije [tex]{a_n}[/tex], za koju je [tex]a_1=-1[/tex], [tex]a_2=5[/tex]
Zadatak 3
Odredi količnik q geometrijske progresije [tex]{a_n}[/tex], za koju je [tex]a_1=5[/tex] i [tex]a_3=20[/tex].
Zadatak 4
Odredi koeficijent q za geometrijsku progresiju [tex]{a_n}[/tex], za koju je [tex]a_1=5[/tex] i [tex]a_4=-40[/tex]
Zadatak 5
Pronađi količnik q naizmenične geometrijske progresije [tex]{a_n}[/tex], za koju je [tex]a_1=125[/tex], [tex]a_2=-25[/tex] i [tex]a_3=5[/tex].
Zadatak 6
Pronađi četvrti član geomtrijske progresije [tex]{a_n}[/tex], za koji je [tex]a_1=2[/tex] i [tex]q=3[/tex].
Zadatak 7
Neka je [tex]{a_n}[/tex] je geometrijska progresija sa količnikom [tex]q=\frac{1}{3}[/tex]. Ako je [tex]a_4=12[/tex], pronađi [tex]a_1[/tex].
Zadatak 8
[tex]{a_n}[/tex] je geometrijska progresija. Ako je [tex]a_1=5[/tex] i [tex]a_2=10[/tex], pronađi [tex]a_6[/tex]
Zadatak 9
Neka je [tex]{a_n}[/tex] rastuća geometrijska progresija. Ako je [tex]a_1=2[/tex] i [tex]a_5=162[/tex], odredi [tex]a_3[/tex]
Zadatak 10
Neka je [tex]{a_n}[/tex] geometrijska progresija, takva da je [tex]a_1=2[/tex] i [tex]q=3[/tex]. Pronađi zbir prvih pet elemenata.

Zadatak 11
Neka je [tex]{a_n}[/tex] geometrijska progresija, definisana kao [tex]a_1=1[/tex] i [tex]q=5[/tex]. Pronađi zbir [tex]a_1+a_2+a_3+a_4+a_5[/tex]
Zadatak 12
Pronađi zbir beskonačne geometrijske progresije [tex]{a_n}[/tex], definisane sa [tex]a_1=1[/tex] i [tex]q=\frac{1}{2}[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022