Aritmetička progresija - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Šta je zajednička razlika aritmetičke progresije 10, 5, 0, -5?
Zadatak 2
Da li brojevi 2, 6, 10, 12, 16... predstavljaju aritmetičku progresiju?
Molimo vas, odgovorite sa da ili ne.
Zadatak 3
Pronađi 10. član aritmetičke progresije 1; 3,5; 6; 8,5...
Zadatak 4
Pronađi zbir prvih deset prirodnih brojeva.
Zadatak 5
Zbir pet uzastopnih brojeva je 100. Pronađi prvi broj.
Zadatak 6
Neka je [tex]{a_n}[/tex] aritmetička progresija. Ako su [tex]a_1=4[/tex] i [tex]a_2=7[/tex], odredi [tex]a_{11}[/tex]
Zadatak 7
Neka je [tex]{a_n}[/tex] aritmetička progresija, za koju važi [tex]d=12[/tex] i [tex]a_3=43[/tex]. Pronađi [tex]a_1[/tex]
Zadatak 8
Neka je [tex]a_n[/tex] aritmetička progresija. Ako su [tex]a_1=15[/tex] i [tex]a_2=8[/tex], odredi [tex]a_{19}[/tex].
Zadatak 9
Neka je [tex]{a_n}[/tex] aritmetička progresija, za koju [tex]a_1=1[/tex] i [tex]d=1[/tex]. Pronađi [tex]a_{1083}[/tex]
Zadatak 10
Neka je [tex]{a_n}[/tex] aritmetička progresija, za koju [tex]a_2=5[/tex] i [tex]a_1=-11[/tex]. Pronađi razliku progresije.

Zadatak 11
Odredi razliku aritmetičke progresije [tex]{a_n}[/tex], ako je [tex]a_5=18[/tex] i [tex]a_2=9[/tex]
Zadatak 12
Neka je [tex]{a_n}[/tex] aritmetički niz za koji je [tex]a_3=13[/tex] i [tex]a_{11}=25[/tex]. Pronađi [tex]a_7[/tex]
Zadatak 13
Neka je [tex]{a_n}[/tex] aritmetička progresija za koju je [tex]a_1=15[/tex] i [tex]d=3[/tex]. Pronađi prvih 10 elemenata.
Zadatak 14
Koji je zajednički odnos geometrijske progresije 3, -6, 12, -24, 48...?
Zadatak 15
Neka je [tex]{a_n}[/tex] aritmetička progresija. Ako je [tex]a_1=7[/tex] i [tex]d=4[/tex], odredi zbir prvih šest elemenata sa parnim indeksima.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022