Sabiranje i oduzimanje razlomaka - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Izračunaj zbir razlomaka: [tex]\frac{1}{5}+\frac{2}{5}[/tex]
Zadatak 2
Odredi vrednost izraza [tex]\frac{3}{7}+\frac{2}{7}[/tex]
Zadatak 3
Izračunaj [tex]\frac{1}{3}+\frac{2}{3}[/tex]
Zadatak 4
Izračunaj vrednost izraza [tex]\frac{2}{15}+\frac{5}{15}[/tex]
Zadatak 5
Izračunaj zbir razlomaka: [tex]\frac{8}{11}+\frac{4}{11}[/tex]
Zadatak 6
Izračunaj [tex]\frac{2}{187}-\frac{2}{187}[/tex]
Zadatak 7
Izračunaj [tex]\frac{13}{39}-\frac{8}{39}[/tex]
Zadatak 8
Odredi vrednost izraza [tex]\frac{18}{19}-\frac{11}{19}[/tex]
Zadatak 9
Pronađi vrednost za [tex]\frac{15}{8}-\frac{14}{8}[/tex]
Zadatak 10
Pronađi vrednost za [tex]\frac{19}{27}-\frac{6}{27}[/tex]

Zadatak 11
Pronađi zbir razlomaka [tex]\frac{2}{5}[/tex] i [tex]\frac{-1}{5}[/tex]
Zadatak 12
Izračunaj [tex]\frac{5}{6}-\frac{10}{6}[/tex]
Zadatak 13
Odredi vrednost za [tex]\frac{4}{7}-\frac{6}{7}[/tex]
Zadatak 14
Oduzmi [tex]\frac{5}{13}[/tex] od [tex]\frac{14}{13}[/tex]
Zadatak 15
Saberi razlomke: [tex]\frac{5}{18}[/tex] i [tex]-\frac{16}{18}[/tex]
Zadatak 16
Izračunaj [tex]\frac{3}{18}+(-\frac{21}{18})[/tex]
Zadatak 17
Pronađi vrednost izraza [tex]\frac{2}{7}+\frac{3}{7}-\frac{5}{7}[/tex]
Zadatak 18
Pronađi vrednost za: [tex]\frac{8}{91}+\frac{13}{91}[/tex]
Zadatak 19
Izvedi oduzimanje razlomaka: [tex]\frac{18}{45}-\frac{5}{45}[/tex]
Zadatak 20
Saberi razlomke: [tex]\frac{5}{47}+\frac{23}{47}[/tex]
Zadatak 21
Saberi razlomke: [tex]\frac{43}{56}+\frac{13}{56}[/tex]
Zadatak 22
Saberi razlomke: [tex]\frac{18}{29}+\frac{10}{29}[/tex]
Zadatak 23
Oduzmi razlomke: [tex]\frac{15}{10}-\frac{8}{10}[/tex]
Zadatak 24
Izvedi oduzimanje razlomaka: [tex]\frac{5}{31}-\frac{4}{31}[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020