Operacije u skupu celih brojeva - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Saberite: (+3) + (+4) =
Zadatak 2
Saberite: (-4) + (-3) =
Zadatak 3
Saberite: (+15) + (-7) =
Zadatak 4
-(-10) =
Zadatak 5
(+7) - (+4) =
Zadatak 6
-17 - (-14) =
Zadatak 7
(+5) ⋅ (-8) =
Zadatak 8
-9 ⋅ (-9) =
Zadatak 9
-6 ⋅ 5 =
Zadatak 10
40 : (-8) =

Zadatak 11
-24 : (-6) =
Zadatak 12
0 : (-12) =
Zadatak 13
[tex]-5 : \frac{1}{2} =[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020