Polinomi - osnovni pojmovi - zadaci sa rešenjima

Polinom: $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2} + ... + a_1x^1+a_0$
Članovi: $a_nx^n, a_{n-1}x^{n-1}, a_{n-2}x^{n-2}, a_1x^1, a_0$
Coeficijenti: $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, ... ,a_1, a_0$
Glavni koeficijent: $a_n$
Stepen: $n$
Promenljiva: $x$
Slobodni član: $a_0$
Zadatak 1
Koji je stepen ovog polinoma?
$5x^{2}-3x^{5}+2x-5$
Zadatak 2
Koliko članova ima polinom?
$2y^{6}-\frac{3}{2}y^{2}+1$
Zadatak 3
Koji je stepen ovog polinoma?
$\frac{5}{2}-x+5x^{4}-3x^{2}+\frac{1}{2}$
Zadatak 4
Ovaj polinom ima 4 člana i njegov stepen je 3.
$4x^{3}-4x^{5}+4x+4$
Zadatak 5
Polinom stepena 3, sa slobodnim članom 3 i glavnim koeficijentom 3, zovemo trinom.
Zadatak 6
Sledeći polinom je trinom stepena 4, promenljive x i slobodnog člana -2.
$5x^{2}-x^{4}+(3-5)$
Zadatak 7
Napiši polinom stepena 1, sa glavnim koeficijentom 1, čiji je slobodni član 0, a promenljiva y.
Zadatak 8
Koliko članova mora imati binom?
Zadatak 9
Koji od sledećih algebarskih izraza je polinom?
Zadatak 10
Koji je od sledećih algebarskih izraza polinom?

Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021