Nagib prave - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Koji je nagib prave?


Zadatak 2
Koji je nagib prave?


Zadatak 3
Koji je nagib ove horizontalne prave?


Zadatak 4
Odredi nagib prave koja prolazi kroz tačke $(1,3)$ i $(−1,−1)$.
Zadatak 5
Odredi nagib prave koja prolazi kroz tačke $(2,0)$ i $(2,3)$.
Zadatak 6
Odredi nagib prave $y-1=5x+2$
Zadatak 7
Odredi nagib prave $2y-3x=5$
Zadatak 8
Odredi nagibe $k_{1}$ i $k_{2}$, prava $y=3x-2$ i $x+3y+5=0$
Izračunaj $k_{1} \cdot k_{2} = $
Prikaži date prave grafički. Šta primećuješ?
Zadatak 9
Nađi nagibe$k_{1}$ i $k_{2}$​ prava $y=3x-2$ i $-6x+2y+7=0$
Prikaži grafički. Šta zapažaš?
Zadatak 10
Nađi jednačinu prave koja prolazi kroz tačku $(2,5)$ čiji je nagib $k=3$.

Zadatak 11
Nađi jednačinu za pravu koja prolazi kroz $(-2,3)$ i $(1, -2)$.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021