Koordinatni sistem - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Koliko koordinata ima bilo koja tačka u ravni?
Zadatak 2
Prvu koordinatu tačke nazivamo .
Zadatak 3
Druga koordinate tačke je .
Zadatak 4
X koordinata tačke u ravni predstavlja .
Zadatak 5
Koliko tačaka koje pripadaju y osi se nalazi na 3 jedinice udaljenosti od x ose?
Zadatak 6
Koliko tačaka koje pripadaju x osi se nalazi na 2 jedinice udaljenosti od y ose?
Zadatak 7
Koliko kvadranata u ravni formiraju x i y osa?
Zadatak 8
Koordinate tačke preseka x i y ose su .
Zadatak 9
Koji predznak imaju dve koordinate tačke A?


Zadatak 10
Koji predznak imaju dve koordinate tačke B?Zadatak 11
Koji predznak imaju koordinate tačke C?


Zadatak 12
Koji predznak imaju koordinate tačke D?


Zadatak 13
U kom kvadrantu se nalazi tačka A (-1, -1)?
Zadatak 14
U kom kvadrantu se nalazi tačka B (-2, 1)?
Zadatak 15
Koje su koordinate tačke A?


Zadatak 16
Koje su koordinate tačke B?


Zadatak 17
Koje su koordinate tačke C?


Zadatak 18
Koje su koordinate tačke D?


Zadatak 19
Koje su koordinate tačke A?


Zadatak 20
Koje su koordinate tačke B?


Zadatak 21
Koja tačka ima koordinate (-3, 4)?


Zadatak 22
Koja je dužina duži BC?


Zadatak 23
Kolika je dužina duži BC?


Zadatak 24
Kolika je dužina duži AB?


Zadatak 25
Kolika je dužina duži AB?


Zadatak 26
Koliki je obim pravougaonika ABCD?


Zadatak 27
Koje su koordinate tačke, simetrične tački A u odnosu na x osu?


Zadatak 28
Koje su koordinate tačke, simetrične tački A u odnosu na y osu?


Zadatak 29
Ukoliko bi se tačka A pomerila 2 jedinične duži naviše, koje bi bile njene koordinate?


Zadatak 30
Ukoliko bi se tačka B pomerila 2 jedinične duži naviše, koje bi bile njene koordinate?


Zadatak 31
Ukoliko bi se tačka A pomerila za 1 jediničnu duž naniže, koje bi bile njene koordinate?


Zadatak 32
Ukoliko bi se tačka B pomerila za 2 jedinične duži naniže, koje bi njene koordinate?


Zadatak 33
Ukoliko bi se tačka A pomerila za 3 jedinične duži nalevo, koje bi bile njene koordinate?


Zadatak 34
Ukoliko bi se tačka B pomerila 2 jedinične duži nadesno, koje bi bile njene koordinate?


Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022