Koordinatni sistem - teži zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Koje su koordinate tačke simetrične tački A u odnosu na tačku O?


Zadatak 2
Koje su koordinate tačke M, koja se nalazi na polovini između tačaka A i B?


Zadatak 3
Kvadrat OCAB ima površinu od 9 jedniničnih kvadrata. Tačka O se nalazi u preseku osa. Koje su koordinate tačke A?


Zadatak 4
Koliko tačaka se nalazi na krugu čiji je centar tačka O, sa poluprečnikom od 2 jedinične duži?


Zadatak 5
Površina trougla ABC je .


Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021