Zadaci iz verovatnoće - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Ukoliko bacimo kockicu 3 puta, kolika je verovatnoća da dobijemo tri šestice?
Zadatak 2
Dve kocke su bačene istovremeno. Koja je verovatnoća da ukupan zbir neće biti veći od 3?
Zadatak 3
Izvlači se karta iz špila od 52 karte. Koja je verovatnoća da bude izvučena kraljica?
Zadatak 4
Ako je S = {a, b} pronađi vrednost od P(b) ako je P(a)/P(b) = 5/11.
Zadatak 5
Ukoliko bacimo 2 kocke istovremeno, koja je verovatnoća da će zbir dobijenih brojeva biti deljiv sa 4?
Zadatak 6
Bačeno je 10 kovanica, pronađi verovatnoću da će se okrenuti dve glave.
Zadatak 7
Ako je P(A)=0.4, P(B)=0.6 and P(A ∪ B)=0.8. Koja je vrednost P(A∩B')=?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022