Logaritamski izrazi - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Pronađi vrednost logaritma:
[tex]log_{2}16 = ?[/tex]
Zadatak 2
Pronađi vrednost logaritma
[tex]log_{\frac{1}{2}} {\frac{1}{8}}= ?[/tex]
Zadatak 3
Pronađi vrednost logaritma
[tex]log_{\frac{1}{3}}27 = ?[/tex]
Zadatak 4
Pronađi vrednost logaritma: [tex]log_4(\frac{1}{256})=?[/tex]
Zadatak 5
[tex] ln e^{3}=? [/tex]
Zadatak 6
[tex] log0.001 = ? [/tex]
Zadatak 7
Uporedi
[tex]log_{3}6[/tex] [tex]log_{3}8 [/tex]
Zadatak 8
Uporedi [tex]log_{\frac{1}{3}}6 [/tex] [tex] log_{\frac{1}{3}}8 [/tex]
Zadatak 9
Pronađi vrednost eksponenta [tex]2^{log_{2}3}= ?[/tex]
Zadatak 10
Pronađi vrednost logaritma
[tex]log_{3}3^{15}=?[/tex]

Zadatak 11
Pronađi vrednost logaritma
[tex]log^2_ {3}3^{5}=?[/tex]
Zadatak 12
[tex]log_{5}8 + log_{5}7 = ? [/tex]
Zadatak 13
[tex]log_{3}42 - log_{3}7 =? [/tex]
Zadatak 14
Zapiši kao logaritam sa bazom 8
[tex] log_{3}{8}[/tex]
Zadatak 15
Zapiši [tex] log_{9}{7}[/tex] kao logaritam sa bazom 3.
Zadatak 16
[tex]2log_{4}6 - log_{4} 9 = [/tex]
Zadatak 17
[tex]log_{3}10 + log_{9} 20 = ? [/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022