Uprošćavanje algebarskih izraza - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Odredi vrednost izraza: 40 − 9x2 za x=-3
Zadatak 2
Odredi vrednost izraza: x2 − 3xm − m + 4, za x = 2 i m = 3
Zadatak 3
Odredi vrednost izraza: t4 − t3 − 4t + 18 = ? za t = 2
Zadatak 4
Odredi vrednost izraza: 9(x − 2y) za x=3 i y=-2
Zadatak 5
Uprosti: x(x + 5)
Zadatak 6
Uprosti izraz: (x - 7)x
Zadatak 7
Podeli monome [tex]\frac{8x^2y}{4xy} = ?[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021