Jednačine sa modulom - zadaci sa rešenjima

Autor: Denitsa Dimitrova (Bulgaria)
Zadatak 1
$|x^2-5x|=6$
Zadatak 2
$|x|=x+2$
Zadatak 3
$2|x+1|+1=3$
Zadatak 4
$|4-|x||=2$
Zadatak 5
$|x-1|+|x-2|=1$
Zadatak 6
$|2x-1|+|3x+2|=3-|x|$
Zadatak 7
$|2x+3|=|2x^2-x-1|+1$
Zadatak 8
$|2-x|+|3x-1|=5x-2|x-4|$
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2023