Kvadratne jednačine - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Koja je vrednost većeg korena jednačine [tex]x^2-5x+4=0[/tex]
Zadatak 2
Koja je vrednost manjeg korena jednačine[tex]x^2-3x+2=0[/tex] ?
Zadatak 3
Pronađi rešenja kvadratne jednačina [tex]x^2-13x+12=0[/tex]. Zapiši ih odvojene zarezom u polju predviđenom za odgovor.
Zadatak 4
Pronađi korenove jednačine [tex]x^2-7x+12=0[/tex]. Zapišite rešenja u polja i odvoj ih zarezom.
Zadatak 5
Reši jednačinu [tex]x^2-15x+26=0[/tex] U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 6
Reši kvadratnu jednačinu [tex]x^2+14x+45=0[/tex] U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 7
Reši kvadratnu jednačinu [tex]x^2+3x-70=0[/tex]. U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 8
Pronađi manji koren jednačine [tex]x^2-12x+35=0[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2023