Množenje i deljenje razlomaka - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pomnoži [tex]\frac{1}{2} \cdot 1[/tex]
Zadatak 2
Pomnoži [tex]\frac{1}{2}[/tex] sa [tex]2[/tex].
Zadatak 3
Pomnoži [tex]9[/tex] i [tex]\frac{1}{3}[/tex]
Zadatak 4
Pomnoži razlomke [tex]\frac{5}{6}[/tex], [tex]2[/tex] i [tex]\frac{6}{5}[/tex]
Zadatak 5
Pomnoži [tex]\frac{1}{5}[/tex] sa [tex]25[/tex]
Zadatak 6
Izračunaj: [tex]\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{2} \cdot 8[/tex]
Zadatak 7
Odredi vrednost za [tex]\frac{3}{2} \cdot 6[/tex]
Zadatak 8
Pomnoži razlomke: [tex]\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}[/tex]
Zadatak 9
Izračunaj proizvod [tex]\frac{5}{7}\cdot \frac{7}{2}[/tex]
Zadatak 10
Pomnoži razlomke: [tex]\frac{18}{19}\cdot \frac{19}{6}[/tex]

Zadatak 11
Pomnoži [tex]3\cdot \frac{4}{13}[/tex]
Zadatak 12
Odredi vrednost izraza [tex]\frac{5}{18}\cdot \frac{3}{5}[/tex]
Zadatak 13
Izračunaj [tex]\frac{8}{17} \cdot 34[/tex]
Zadatak 14
Odredi vrednost izraza: [tex]\frac{25}{27} \cdot \frac{27}{5}[/tex]
Zadatak 15
Pomnoži razlomke: [tex]\frac{15}{16} \cdot \frac{8}{1}[/tex]
Zadatak 16
Podeli razlomke: [tex]\frac{1}{2} : \frac{5}{2}[/tex]
Zadatak 17
Izračunaj [tex]\frac{5}{7} : \frac{5}{4}[/tex]
Zadatak 18
Izračunaj [tex]\frac{3}{8} : \frac{8}{9}[/tex]
Zadatak 19
Izračunaj [tex]\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} : \frac{1}{5}[/tex]
Zadatak 20
Izračunaj [tex]\frac{19}{7} : \frac{25}{7} \cdot 5[/tex]
Zadatak 21
Podeli razlomke: [tex]\frac{15}{21} : \frac{40}{7}[/tex]
Zadatak 22
Izračunaj [tex]\frac{80}{18} : \frac{5}{9}[/tex]
Zadatak 23
Odredi vrednost izraza [tex]\frac{24}{35} : \frac{8}{7}[/tex]
Zadatak 24
Odredi vrednost izraza[tex]\frac{6}{25} \cdot \frac{15}{9}[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021