Zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem do 1000 - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadaci za treći razred, koji podrazumevaju sabiranje i oduzimanje do 1000.
Zadatak 1
Saberite:
400 + 300 =
Zadatak 2
800 - 600 =
Zadatak 3
120 + 230 =
Zadatak 4
470 - 130 =
Zadatak 5
620 - 410 =
Zadatak 6
354 + 235 =
Zadatak 7
746 - 521 =
Zadatak 8
423 + 256 - 554 =
Zadatak 9
964 - 513 - 251 =
Zadatak 10
Nađite obim pravougaonika ako su njegove stranice 200 cm i 40 cm.

Zadatak 11
(683 - 571) + (829 - 315) =
Zadatak 12
274 + [459 - (324 + 123)] =
Zadatak 13
Uporedite
759 - 325 - 113 759 - (325 + 113)
Zadatak 14
Uporedite
347 - 125 + 232 - 121 (347 + 232) - (125 + 121)
Zadatak 15
U jednoj prodavnici, za dva dana je prodato 579 kg narandži. Ako je prvog dana prodato 265 kg, koliko ih je prodato drugog dana?
Zadatak 16
Na prvom spratu parking zgrade se nalaze 143 automobila, 132 ih se nalaze na drugom spratu a na trećem spratu se nalazi 120 automobila. Koliko automobila se nalazi u celoj zgradi?
Zadatak 17
Nebojša ima 678 dinara. Jednog dana, on potroši 132 dinara, a zatim sledećeg dana potroši 135 dinara. Koliko dinara su mu ostali nakon dva dana?
Zadatak 18
Koji broj je za 104 veći od 385?
Zadatak 19
Koji broj je za 435 manji od 769?
Zadatak 20
Knjiga ima 359 strana. Ako je Branko pročitao 233 strane, koliko mu je preostalo strana?
Zadatak 21
Igračka košta 458 dinara. Ako Filipu treba još 142 dinara da bi je kupio, koliko dinara on ima?
Zadatak 22
U jednoj školi ima 472 dečaka i 517 devojčica. Koliko dece ima u školi?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022