Zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem do 1000 - teži zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
625 - [625 - (247 + 156)] =
Zadatak 2
125 + 135 + 145 + 155 + 165 + 175 =
Zadatak 3
Izračunajte
213 + 321 + 462 + 543 - 212 - 320 - 461 - 542
Zadatak 4
Darko ima 683 dinara. Ako Slobodanu da 324 dinara, onda će obojica imati istu količinu novca. Koliko je Slobodan imao novca pre toga?
Zadatak 5
U jednoj prodavnici je prodato 90 igračaka prvog dana. U svakom od naredna tri dana, prodato je 74 igračaka više u odnosu na prethodni dan. Koliki je broj igračaka prodatih za 4 dana?
Zadatak 6
Da li možemo da napravimo trougao čije su stranice 185 cm, 378 cm i 563?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021