Jednačine - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Nađite rešenje n jednačine n + 2 = 6
Zadatak 2
Rešite jednačinu z - 5 = 6.
Zadatak 3
Rešite jednačinu 5 - t = 0.
Zadatak 4
Rešite linearnu jednačinu 3-a=2a.
Zadatak 5
Rešite linearnu jednačinu [tex]2x-20=10[/tex]
Zadatak 6
Rešite jednačinu [tex]20 - 2x = 18[/tex]
Zadatak 7
Nađite c, ako je [tex]5c - 2 = 33[/tex].
Zadatak 8
Rešite jednačinu [tex]4x=72[/tex]
Zadatak 9
Rešite jednačinu [tex]13x-15=24[/tex]
Zadatak 10
Nađite rešenje b za jednačinu [tex]\frac{b}{3}=3[/tex].

Zadatak 11
Rešite linearnu jednačinu [tex]2x+2=40[/tex]
Zadatak 12
Rešite jednačinu 3x + 1 = 16.
Zadatak 13
Rešite jednačinu 2x + 5 = 9
Zadatak 14
Rešite jednačinu m+10=3m.
Zadatak 15
Rešite linearnu jednačinu [tex]19z=38+6\times 19[/tex]
Zadatak 16
Nađite rešenje y linearne jednačine 2y+6=y+11.
Zadatak 17
Rešite jednačinu [tex]\frac{1}{x}=\frac{1}{5}[/tex]
Zadatak 18
Nađite rešenje x jednačine [tex]x-1+x-2+x-3=0[/tex]
Zadatak 19
Nađite rešenje y za jednačinu [tex]y+10=13y-74[/tex]
Zadatak 20
Rešite jednačinu 3c=8c.
Zadatak 21
Rešite linearnu jednačinu [tex]\frac{3}{8}a=3[/tex]
Zadatak 22
Rešite jednačinu 4x - 9 = 2x + 7.
Zadatak 23
Ako je [tex]5x+12=3x-24[/tex], odredite vrednost x.
Zadatak 24
Nađite rešenje jednačine [tex]\frac{x}{5}=8[/tex].
Zadatak 25
Ako je 28 = 10y - 3y, nađite y.
Zadatak 26
-2х - 6 = 2
Zadatak 27
19 + 19x = 3x - 9
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022