Srednje teški

Jednačine - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Rešite jednačinu 8+2(x-4)=16.
Zadatak 2
Rešite jednačinu 3(n+15)=30+6n.
Zadatak 3
Rešite jednačinu: [tex]\frac{x}{3}+10=2x[/tex].
Zadatak 4
Rešite linearnu jednačinu [tex]\frac{3x}{5}-2=\frac{2x}{5}[/tex].
Zadatak 5
Rešite jednačinu [tex]\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10[/tex].
Zadatak 6
Ako je [tex]x+1+x+2+x+3+x-1+x-2+x-3=24[/tex], nađite x.
Zadatak 7
Nađite rešenje x jednačine
[tex]x+2x+3x+4x=23780[/tex]
Zadatak 8
12 – (4х – 18) = (36 + 4х) + (18 – 6х)
Zadatak 9
Rešite jednačinu [tex]\frac{x+11}{x+6}=6[/tex].
Zadatak 10
Neki broj jednak je njegovoj petorostrukoj vrednosti. Koji je to broj?

Zadatak 11
2(3x - 7) + 4(3x + 2) = 6(5x + 9)
Zadatak 12
Rešite jednačinu [tex]\frac{7x}{15}+\frac{8x}{15}=723[/tex]
Zadatak 13
Rešite jednačinu [tex]\frac{5x+1}{17}=3[/tex]
Zadatak 14
Rešite linearnu jednačinu [tex]\frac{x+1}{5}+\frac{x+2}{5}=17[/tex]
Zadatak 15
Rešite jednačinu [tex]\frac{x}{10}+\frac{x}{7}+\frac{x}{5}=\frac{31}{14}[/tex]
Zadatak 16
Nađite rešenje x za jednačinu [tex]\frac{x}{3}-\frac{x}{4}=2[/tex].
Zadatak 17
Nađite x ako je [tex]\frac{x+5}{2}+\frac{x+8}{4}=6[/tex]
Zadatak 18
Rešite jednačinu [tex]\frac{1}{7}x-\frac{4}{14}=\frac{5}{7}[/tex].
Zadatak 19
Nađite rešenje y za jednačinu [tex]\frac{5y+4}{9}=2+\frac{2y+4}{6}[/tex].
Zadatak 20
Rešite jednačinu [tex]\frac{2x+1}{x+1}=3[/tex]
Zadatak 21
Nađite najmanji koren jednačine: [tex]x^2 - 4 = 0[/tex]
Zadatak 22
Kada neki broj pomnožimo sa 5 dobijamo broj za 48 manji od tog broja. Koji je to broj?
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021