Jednačine - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Neki broj je jednak njegovoj sedmorostrukoj vrednosti umanjenoj za 18. Koji je to broj?
Zadatak 2
Neki broj je za 75 manji od četvorostruke vrednosti tog broja. Koji je to broj?
Zadatak 3
Dvostruka vrednost nekog broja umanjena za 12 je jednaka trostrukoj vrednosti tog broja umanjenoj za 15. Koji je to broj?
Zadatak 4
Dvostruka vrednost nekog broja jednaka je petorostrukoj vrednosti istog tog broja uvećanoj za 18. Koji je to broj?
Zadatak 5
Ako je a + b= 29 , b + c = 45, a + c = 44
Nađite a + b + c = ?
Zadatak 6
Rešite jednačinu: [tex](11x - 5)^2 - (10x - 1)^2 - (3x - 20)(7x + 10) = 124[/tex]
Zadatak 7
[tex]x- \frac{1-\frac{3x}{2}}{4} = \frac{2-\frac{x}{4}}{3} - \frac{11}{12}[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021