Najmanji zajednički sadržalac - NZS - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi najmanji zajednički sadržalac od 2 i 4.
Zadatak 2
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 6 i 3.
Zadatak 3
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 12 i 9.
Zadatak 4
Odredi najmanji zajednički sadržalac za 7 i 3.
Zadatak 5
Ako je x najmanji zajednički sadržalac za 8 i 9, pronađi x.
Zadatak 6
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 7 i 12.
Zadatak 7
Pronađi najmaji zajednički sadržalac za 15 i 5.
Zadatak 8
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 4 i 10.
Zadatak 9
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 3 i 9.
Zadatak 10
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 15 i 6.

Zadatak 11
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 14 i 10.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022