Talesova teorema - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Duž CD je paralelna sa duži AB i seče ugao BOA tako da O,B,D leže na istoj pravi, a O,A,C na drugoj. Ako je AB=5, OB=3 i OD=12, odredi dužinu CD.
Zadatak 2
Duž CD je paralelna sa duži AB i seče ugao BOA tako da O,B,D leže na istoj pravi, a O,A,C na drugoj. Ako je AB=5, OA=5 i OC=8, odredi dužinu CD.
Zadatak 3
Duž CD je paralelna sa duži AB i seče ugao BOA tako da O,B,D leži na istoj pravi baš kao O,A,C. Ako je OA=2, OB=5 i OD=15, odredi dužinu OC.
Zadatak 4
Duž CD je paralelna sa AB i seče ugao BOA tako da O,B,D leži na istoj pravi, a O,A,C na drugoj. Ako je OA=5, AC=3 i BD=6, odredi dužinu OB.
Zadatak 5
Duž CD je paralelna sa AB i seče ugao BOA tako da O,B,D leži na istoj pravi, a O,A,C na drugoj. Ako je OA=2, AC=4 i BD=6,odredi dužinu OB.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022