Pitagorina teorema - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Ako imamo trougao ABC sa [tex]\angle C = 90 ^{\circ}[/tex], AB=8 i BC=5, pronađi kvadrat dužine stranice AC.
Zadatak 2
Ako imamo pravougli trougao ABC, [tex]\angle C = 90 ^{\circ}[/tex], stranica dužine: AC=3, BC=4. Odredi dužinu stranice AB.


Zadatak 3
Ako imamo pravougli trougao ABC, [tex]\angle C = 90 ^{\circ}[/tex], stranica dužine: AC=7, AB=25. Odredi dužinu stranice BC.


Zadatak 4
Ako imamo pravougli trougao ABC, [tex]\angle C = 90 ^{\circ}[/tex], stranica dužine: AC=8, BC=15. Odredi dužinu stranice AB.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020