Zadaci sa eksponentima - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Ako je [tex]3^n=3^2.3^3[/tex], pronađi n.
Zadatak 2
Pronađi n, tako da [tex]8^n=2^{-3}[/tex].
Zadatak 3
Izračunaj [tex]3^4[/tex]
Zadatak 4
Izračunaj [tex]2^8[/tex].
Zadatak 5
Izračunaj [tex]2^3.3^2[/tex]
Zadatak 6
Izračunaj [tex]5^2.2^3.3[/tex]
Zadatak 7
Izračunaj [tex]3^4-3^3[/tex].
Zadatak 8
Izračunaj [tex]5 \cdot 3^4-2 \cdot 3^5[/tex]
Zadatak 9
(−2)3 = ?
Zadatak 10
50 = ?

Zadatak 11
2−3 = ?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022