Inverzne trigonometrijske funkcije - zadaci sa rešenjima

Lista zadataka sa inverznim trigonometrijskim funkcijama
Zadatak 1
Izračunaj: [tex]sin(2arccos\frac{3}{5}) = ?[/tex]
Zadatak 2
Izračunaj: [tex]sin(arcsin\frac{3}{5} + arcsin\frac{8}{17})[/tex]
Zadatak 3
[tex]tan(arcsin\frac{12}{13}) = ?[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2019