Inverzne trigonometrijske funkcije - zadaci sa rešenjima

Lista zadataka sa inverznim trigonometrijskim funkcijama
Zadatak 1
Odredi koliki je $\angle I$.


Zadatak 2
Izračunaj $m\angle E=$


Zadatak 3
Izračunaj koliki je $\angle B$.


Zadatak 4
Odredi koliki je $\angle A$.


Zadatak 5
$\frac{\arccos (1-8\cos ^{2}x+8\cos ^{4}x)}{x}=4\qquad x \in (0,\pi]$
Zadatak 6
$\arcsin \frac{\pi }{2}+\arccos \frac{\pi }{2}=\frac{\pi }{2}$
Zadatak 7
Ako je $\arccos \left( a\right) < \arccos \left( b \right) \Longrightarrow a < b$
Zadatak 8
Ako je $0\leq P\leq \pi $, pronađi vrednost za $P=\arcsin (\frac{\sqrt{2}}{2})+\arccos (-\frac{1}{2})+\arctg(1)$
Zadatak 9
$\cos \left( \text{arctg} \frac{\sqrt{6}}{2}-\arccos \frac{1}{5}\right)= $
Zadatak 10
Izračunaj: [tex]\sin(2arccos\frac{3}{5}) = ?[/tex]

Zadatak 11
Izračunaj: [tex]sin(arcsin\frac{3}{5} + arcsin\frac{8}{17})[/tex]
Zadatak 12
[tex]tan(arcsin\frac{12}{13}) = ?[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2023