Parametarska linearna jednačina - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Nađite vrednost a, za koju jednačina [tex]ax=1[/tex] nema rešenja.
Zadatak 2
Nađite vrednost realnog parametra a, za koji jednačina [tex](a-2)x=(a-2)^2[/tex] ima bilo koji x kao rešenje.
Zadatak 3
Nađite vrednost parametra b, za koji jednačina 0x=b-7 ima najmanje jedno rešenje x.
Zadatak 4
Rešite jednačinu za a=3:
[tex]x+a=2a+1[/tex]
Zadatak 5
Nađite vrednost a, za koju jednačina
[tex]\frac{1}{a+5}x=a+7[/tex] nije definisana.
Zadatak 6
Rešite jednačinu [tex](a^3+1)x=109+a[/tex] za [tex]a=3[/tex]
Zadatak 7
Rešite jednačinu [tex](a^4-250)x=a^3+2[/tex] za a=4.
Zadatak 8
Rešite parametarsku linearnu jednačinu [tex](a^3+9)x=237+10a[/tex] za a=-2.
Zadatak 9
Rešite jednačinu [tex]5ax=85[/tex] za a=17.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021