Srednje teški

Parametarska linearna jednačina - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Nađite vrednost a, za koju jednačina [tex](a-2)x=5[/tex] nema rešenja.
Zadatak 2
Nađite vrednosti a, za koje jednačina [tex](a-5)(a-1)x=a^2-2a+1[/tex] nema rešenja.
Zadatak 3
Nađite rešenje jednačine [tex](a-2)x=a^2-4[/tex] za a=1
Zadatak 4
Rešite jednačinu [tex](a^3+a^2+a)x=186(a^2+a+1)[/tex] za a=31
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020