Procenti - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Izrazite [tex]\frac{2}{5}[/tex] kao procenat.
Zadatak 2
Izrazite [tex]\frac{1}{4}[/tex] kao procenat.
Zadatak 3
Izrazite[tex]\frac {7}{10}[/tex] kao procenat.
Zadatak 4
Izrazite 0,15 kao procenat.
Zadatak 5
Izrazite 0,236 kao procenat.
Zadatak 6
Izrazite 2,7 kao procenat.
Zadatak 7
Izrazite [tex]\frac{5}{8}[/tex] kao procenat.
Zadatak 8
Izrazite [tex]\frac{9}{16}[/tex] kao procenat.
Zadatak 9
Izrazite jednu polovinu kao procenat.
Zadatak 10
Izrazite tri četvrtine kao procenat.

Zadatak 11
Koji procenat kruga na slici zauzima crvena zona?


Zadatak 12
Koji procenat pravougaonika na slici zauzima plava zona?


Zadatak 13
Jovana je isekla picu na 10 jednakih delova i pojela 2.
Nikola je pojeo 15% pice iste veličine.
Ko je pojeo više?
Zadatak 14
Uporedite: 40% 52%
Zadatak 15
40% od 200 =
Zadatak 16
25% od 240 =
Zadatak 17
Ako 20% od nekog broja iznosi 8, onda je taj broj
Zadatak 18
Ako 45% od nekog broja iznosi 36, onda je taj broj
Zadatak 19
Ako 24% od nekog broja iznosi 96, onda je taj broj
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022