Uprošćavanje polinoma - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Koji od dva izraza je monom,
3x2 ili 5x-3?
Zadatak 2
Koji od dva izraza je monom,
-4x3 ili 2x2 - 1?
Zadatak 3
Koji od dva izraza je monom,
$4x^{7}$ ili $2x^{\frac{1}{3}}$ ?
Zadatak 4
Koji od ovih izraza je monom,
$\dfrac{4}{x^{3}}$ ili $ -7x^{5}$?
Zadatak 5
Da li su -6x5 i 2x5 slični monomi?
Zadatak 6
Da li su 4x3 i 4x7 slični monomi?
Zadatak 7
6x + 8x =
Zadatak 8
3x4+ 9x4=
Zadatak 9
6x5 + 8x5=
Zadatak 10
-7x2 + 10x2=

Zadatak 11
-12x3 + 5x3=
Zadatak 12
-8x6 + 8x6 =
Zadatak 13
9x6 - 3x6=
Zadatak 14
x4 - 8x4=
Zadatak 15
7a4 - 11a4 =
Zadatak 16
-4x9 - 6x9 =
Zadatak 17
-8y2 - 9y2=
Zadatak 18
4x3 ⋅ 6 =
Zadatak 19
-7x8⋅ (-3)=
Zadatak 20
5x3⋅(-2)=
Zadatak 21
8x ⋅ 3x=
Zadatak 22
-9x2 ⋅ (-4x)=
Zadatak 23
6x4⋅ 3x2 =
Zadatak 24
-4x5⋅ 2x4=
Zadatak 25
6x5 ⋅ 8y4=
Zadatak 26
-4x2⋅ 7y3=
Zadatak 27
48x3 : (-6)=
Zadatak 28
12x6 : 4x3 =
Zadatak 29
32x8 : 8x =
Zadatak 30
-15x5 : 5x4 =
Zadatak 31
-24x8 : 3x8 =
Zadatak 32
(-2x)4=
Zadatak 33
(2x3)4=
Zadatak 34
(-3x3)3=
Zadatak 35
5x - 3 + 4x + 7 =
Zadatak 36
3x2 + 9 + 7x - 4 =
Zadatak 37
-5x3 + 8x - 5 - 3x3 - 4x + 1=
Zadatak 38
6x3 - 4x2 + 5x - 1 - 3x2 + 4 =
Zadatak 39
(6x2 - 5x + 3) - (4x2 + 7x + 8) =
Zadatak 40
4 ⋅ (3x - 5) =
Zadatak 41
-8⋅(2x2 - 7x + 3)=
Zadatak 42
(-5x2 + 4x - 1)⋅6=
Zadatak 43
3x⋅(2x - 5)=
Zadatak 44
(-8x2 + 7x - 3)⋅9x=
Zadatak 45
-5x3⋅(-2x2 + 3x - 4) =
Zadatak 46
2x2⋅(-4x3 + 2x - 5) =
Zadatak 47
(2x2)3(3x - 2)=
Zadatak 48
(4x - 3)⋅(2x + 7)=
Zadatak 49
$(3x+4)\cdot(2-5x) =$
Zadatak 50
$(3x^{2}+8)\cdot(2x-9) =$
Zadatak 51
$5x^{2}-(4x-3)(3x+2)=$
Zadatak 52
$2x^{2}+(5x+4)(2x-3)=$
Zadatak 53
$3(5x-2)(2x+3)=$
Zadatak 54
$(4x-3)(3x-7)(-2)=$
Zadatak 55
(x + 3)2=
Zadatak 56
$(x+5)^{2}=$
Zadatak 57
$(2x+7)^{2}=$
Zadatak 58
$(x-2)^{2}=$
Zadatak 59
$(x-7)^{2}=$
Zadatak 60
$(5x-3)^{2}=$
Zadatak 61
$(x+5)\cdot(x-5)=$
Zadatak 62
$(x-3)\cdot(x+3)=$
Zadatak 63
$(3x-4)\cdot(3x+4)=$
Zadatak 64
$(5x+7)\cdot(5x-7)=$
Zadatak 65
$(9-x)\cdot(9+x)=$
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022