Uprošćavanje polinoma - teži zadaci sa rešenjima

Autor Catalin David
Zadatak 1
Koji od dva izraza je monom,
$9\sqrt{x^{7}}$ ili $2x^{8}$?
Zadatak 2
Koji od dva izraza je monom,
$-\frac{2\sqrt{x^{4}}}{3}$ ili $9(x^{3})^{\frac{1}{2}}$
Zadatak 3
39x7 - 45x7 - 134x7 - 39x7 + 134x7 + 44x7 =
Zadatak 4
5(3x - 1)2 - 3(2x + 3)2=
Zadatak 5
4(2x - 3)(2x + 3) - 5(3x - 4)(3x + 4) =
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020