Brojevni nizovi - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Niz [tex]\{a_n\}[/tex] je definisan [tex]a_1=137[/tex] i [tex]a_{n+1}-a_n=0[/tex] za [tex]n \ge 1[/tex]. Pronađi [tex]a_{8999}[/tex]
Zadatak 2
Pronađi [tex]a_{15}[/tex] ako [tex]a_1=4[/tex], [tex]a_2=6[/tex] i [tex]a_{n+2}+a_n=2a_{n+1}[/tex].
Zadatak 3
Ako je [tex]a_n=\frac{4n-1}{n}[/tex], pronađi [tex]a_{19}[/tex]
Zadatak 4
[tex]x_n=\frac{2n+8}{4+3n}[/tex]. Izračunaj [tex]x_2[/tex].
Zadatak 5
[tex]a_n=-3+2^n+5^{n-3}[/tex]. Pronađi [tex]a_5[/tex]
Zadatak 6
Ako bi niz [tex]\{a_n\}[/tex] bio definisan [tex]a_n=2^n+n[/tex]. Da li je rastući ili opadajući?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022