Brojevni nizovi - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi [tex]a_{11}[/tex] ako je [tex]a_1=1[/tex], [tex]a_2=1[/tex] i [tex]a_{n}+a_{n-1}=2^{n}[/tex]
Zadatak 2
Ako je [tex]\{a_n\}[/tex] brojevni niz, definisan ponavljajućom relacijom [tex]a_1=1[/tex] i [tex]a_{n+1} \cdot a_n-a_n^2=1[/tex]. Da li je [tex]a_n[/tex] rastući ili opadajući?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020