Zadaci u vezi sa deljivosti - zadaci sa rešenjima

Zadaci u vezi sa pravilima o deljivosti sa brojevima 2, 3, 4, 5, 9.
Zadatak 1
Koji od ponuđenih brojeva je paran?
3643
5318
8517
Zadatak 2
Koji od ponuđenih brojeva je paran?
51789
18565
82628
Zadatak 3
Koji od ponuđenih brojeva je neparan?
68563
92162
28954
Zadatak 4
Koji od ponuđenih brojeva je neparan?
2154
8561
1806
Zadatak 5
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 3?
51412
86221
63693
Zadatak 6
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 2?
95321
15632
85617
Zadatak 7
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 5?
2417
9315
3142
Zadatak 8
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 4?
86422
95421
43216
Zadatak 9
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 9?
6821
1962
9633
Zadatak 10
Da li je 19537 deljiv sa 3?

Zadatak 11
Da li je 38536 deljiv sa 2?
Zadatak 12
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 6?
39052
80148
52335
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2023