Srednje teški

Zadaci u vezi sa deljivosti - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Da li je 215496 deljivo sa 6?
Mogući odgovori: da, ne.
Zadatak 2
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv i sa 2 i sa 3?
5152
1980
9023
Zadatak 3
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 3 i sa 9?
4146
2953
1863
Zadatak 4
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 3 i sa 6?
6313
5313
9870
Zadatak 5
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 5 i sa 10?
1429
8625
4620
Zadatak 6
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 2 i sa 9?
4563
9792
2302
Zadatak 7
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv sa 9 i sa 10?
4460
3969
1440
Zadatak 8
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv i sa 5 i sa 9?
5661
8425
4590
Zadatak 9
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv i sa 3 i sa 5?
6723
4875
9460
Zadatak 10
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv i sa 6 i sa 10?
1908
5930
2700

Zadatak 11
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv i sa 2 i sa 5?
5062
4390
7585
Zadatak 12
Koji od ponuđenih brojeva je deljiv i sa 3, i sa 6 i sa 9?
6843
9756
8433
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020