Sinusna teorema - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Kolika je dužina AB?


Zadatak 2
Ako imamo trougao ABC, kod kog su [tex]AB=\sqrt{2}[/tex] i [tex]\angle ACB=45^{\circ}[/tex], odredi poluprečnik opisane kružnice.
Zadatak 3
Ako imamo trougao ABC, kod kog su [tex]AB=2\sqrt{3}[/tex] i [tex]\angle ACB=60^{\circ}[/tex], odredi poluprečnik opisane kružnice.
Zadatak 4
Ako imamo trougao ABC, kod kog su [tex]AB=5[/tex] i [tex]\angle ACB=30^{\circ}[/tex], odredi poluprečnik opisane kružnice.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2023