Zaokrugljivanje na najbližu desetiu ili stotinu - zadaci sa rešenjima

Autor: Catalin David
Zadatak 1
Zaokruglite broj 83 na najbližu deseticu.
Zadatak 2
Zaokruglite broj 57 na najbližu deseticu.
Zadatak 3
Zaokruglite broj 98 na najbližu deseticu
Zadatak 4
Zaokruglite broj 143 na najbližu deseticu.
Zadatak 5
Zaokruglite broj 648 na najbližu deseticu
Zadatak 6
Zaokruglite broj 875 na najbližu deseticu
Zadatak 7
Zaokrugli broj 898 na najbližu deseticu.
Zadatak 8
Zaokrugli 324 na stotinu
Zadatak 9
Zaokrugli broj 471 na najbližu stotinu
Zadatak 10
Zaokrugli broj 549 na najbližu stotinu

Zadatak 11
Zaokrugli broj 963 na najbližu stotinu
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2022