Zadaci sa Vijetovim formulama - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Jedno or rešenja jednačine [tex]x^2-54x+104=0[/tex] je 2. Pronađi drugi koren koristeći Vijetove formule.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020