Ekstremne vrednosti funkcija - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi minimalnu vrednost funkcije [tex]f(x)=3x^3-9x^2+6[/tex] za [tex]x \in [-1,5][/tex].
Zadatak 2
Pronađi maksimalnu vrednost [tex]f(x)=x-5[/tex] ako je x broj između -5 i 13.
Zadatak 3
Pronađi maksimalnu vrednost funkcije [tex]f(x)=4sin(x)[/tex]
Zadatak 4
Pronađi minimalnu vrednost funkcije [tex]f(x)=|x|-1[/tex].
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2023