Ekstremne vrednosti funkcija - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi vrednost za pozitivni realni parametar a, za koje minimalna vrednost funkcije [tex]f(x)=(a^2+1)x^2-2ax+10[/tex] u intervalu [tex]x \in [0; \frac{1}{2}][/tex] iznosi [tex]f_{min}(x)=\frac{451}{50}[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021