Zadaci sa korenovanjem - zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
[tex]\sqrt{1} = ?[/tex]
Zadatak 2
[tex]\sqrt{4} = ?[/tex]
Zadatak 3
[tex]\sqrt{25} = ?[/tex]
Zadatak 4
[tex]\sqrt{\frac{1}{4}} = ?[/tex]
Zadatak 5
Uprosti koren: [tex]\sqrt{75}[/tex]
Zadatak 6
Uprosti koren: [tex]\sqrt{12xz}[/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021