Srednje teški

Brojevni nizovi - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Niz [tex]\{a_n\}[/tex] je definisan sa [tex]a_1=6+\sqrt{3}[/tex], [tex]a_2=15[/tex] i rekurentnom formulom [tex]a_{n+2}-(2+\sqrt{3})a_{n+1}+2\sqrt{3} a_n=0[/tex]. Odredi vrednost [tex]a_8[/tex]
Zadatak 2
Pronađi [tex]a_{7}[/tex] ako [tex]a_1=3[/tex], [tex]a_2=7[/tex] i [tex]a_{n+2}-4a_{n+1}+4a_n=0[/tex].
Zadatak 3
Ako bi niz [tex]\{a_n\}[/tex] bio definisan eksplicitnom formulom [tex]a_n=3^n-5^n+\frac{1}{n}[/tex]. Da li je rastući ili opadajući?
Zadatak 4
Ako bi niz [tex]\{a_n\}[/tex] bio definisan sledećim: [tex]a_1=1[/tex], [tex]a_2=1[/tex] i [tex]a_{n+2}-a_{n+1}-a_n=0[/tex]. Da li je rastući ili opadajući?
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020