Najmanji zajednički sadržalac - NZS - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi najmanji zajednički sadržalac za 360, 245 i 18.
Zadatak 2
Koji je najmanji zajednički sadržalac za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020