Srednje teški

Kvadratne jednačine - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Pronađi razliku između korenova kvadratne jednačine [tex]x^2-9x+20=0[/tex].
Zadatak 2
Reši kvadratnu jednačinu [tex]x^2-20x-69=0[/tex] U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 3
Reši jednačinu[tex](x-2)^2+2x=7(x-2)[/tex] U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 4
Reši jednačinu [tex]\frac{2x-1}{x-1}=\frac{7x-1}{2x+2}[/tex]
Zadatak 5
Reši kvadratnu jednačinu [tex]\frac{x+8}{x}=\frac{x+2}{2}[/tex]
Zadatak 6
Reši jednačinu [tex]x^4-3x^2-4=0[/tex]. U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 7
Reši kvadratnu jednačinu [tex]\frac{3x}{5}=\frac{x^2+8}{10}[/tex]. U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 8
[tex](11+x)(14+x) = 304[/tex]
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021