Kvadratne jednačine - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Reši jednačinu [tex]\frac{5}{2-x}+\frac{x-5}{x+2}+\frac{3x+8}{x^2-4}=0[/tex]. U polju za odgovor, zapišite korenove i odvojte ih zarezom.
Zadatak 2
Ako je [tex]x^2-2ax+a^2=0[/tex], pronađi vrednost od [tex]\frac{x}{a}[/tex].
Zadatak 3
Bane je otvorio svoj udžbenik iz istorije i primetio da je proizvod stranica koje su se nalazile pred njim iznosio 1122. Koji su bili brojevi tih stranica?

Format odgovora: broj,broj
Zadatak 4
Pronađi vrednost [tex]\sqrt{6+(\sqrt{6+(\sqrt{6...}}}[/tex]
Zadatak 5
Postoji dvocifreni broj čije su obe cifre iste i ima sledeće osobine: Kada se kvadrira dobije se četvorocifren broj, čije su prve dve cifre iste i jednake i mogu se dobiti tako što se od prvobitne cifre oduzme 1, a njegove poslednje dve cifre su iste i jednake su originalnim ciframa. Pronađi taj broj.
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021