Srednje teški

Uprošćavanje algebarskih izraza - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Ako je x=2 i y=3, odredi vrednost za 17x-15y+8xy-10x-2xy+16y.
Zadatak 2
Ako je x=-5, odredi vrednost za [tex]5x^2+16x+1-3x^2-8x+7[/tex].
Zadatak 3
Pronađi vrednost izraza [tex]x^2+5x+8+3x^2+10x+1[/tex] za x=-4.
Zadatak 4
Ako je y=3, odredi vrednost za [tex]5y^2-8y+2-3y^2+3y+1[/tex].
Zadatak 5
Ako je ab=10 i 3a-7b=2, odredi vrednost za [tex]-5a^2b+8ab^2+2+8a^2b-15ab^2-1[/tex]
Zadatak 6
Ako je x=5, odredi vrednost polinoma [tex]3x^2-5x+2-(x^2-4x+1)[/tex].
Zadatak 7
Ako je x=3, odredi vrednost za [tex]x^3-5x^2+8xz+2+z^2-x^3+4x^2-8xz-z^2[/tex]
Zadatak 8
Ako je z=10, odredi vrednost za (z-2)(z+2) + (3z-5)(2z+1) - z2+5z+1
Zadatak 9
Ako je x=2 i y=3, odredi vrednost polinoma (3x+y)(2x+1)-(3y+x)(6x+y).
Zadatak 10
Pronađi proizvod alegebarskog izraza: (3m − 2)(2m + 5)

Zadatak 11
Uprosti izraz: (3x − 5)(2x2 + 7x − 5)
Zadatak 12
Pomnoži binome: (3p − 2y)(2p + 3y)
Zadatak 13
Pomnoži binome: (9p − 7q)(5p − 4q)
Zadatak 14
(2m − 3n)2 = ?
Zadatak 15
Podeli monome: [tex]\frac{10x^4mn^2}{5x^3mn}[/tex]
Zadatak 16
Podeli polinom monomom: [tex]\frac{9xy - 6x^2}{3x}[/tex]
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2021