Srednje teški

Koordinatni sistem - srednje teški zadaci sa rešenjima

Autor Catalin David
Zadatak 1
Ukoliko se tačka A sa koordinatama (2, a) nalazi na x osi, onda je
a = .
Zadatak 2
Ukoliko se tačka B sa koordinatama (a, 3) nalazi na y osi, onda je a = .
Zadatak 3
Koje su koordinate tačke koja se nalazi u II kvadrantu, 4 jedinične duži udaljena od y ose i 2 jedinične duži udaljena od x ose? [answer]
Zadatak 4
Koje su koordinate tačke koja se nalazi u III kvadrantu, udaljena 4 jedinične duži od x ose i 3 jedinične duži od y ose.
Zadatak 5
Koje su koordinate tačke koja se nalazi u I kvadrantu, i koja je udaljena 3 jedinične duži od x ose i 2 jedinične duži od y ose?
Zadatak 6
Koje su koordinate tačke koja se nalazi u IV kvadrantu, udaljene 1 jediničnu duž od y ose i 4 jedinične duži od x ose?
Zadatak 7
Kolika je razdaljina između tačaka A(1, 3) i B(4, 3)?
Zadatak 8
Koja je dužina duži AB ako A ima koordinate (-3, 2) a B ima koordinate (2, 2)?
Zadatak 9
Kolika je dužina duži AB ako tačka A ima koordinate (4, 2) a tačka B ima koordinate (4, 6)?
Zadatak 10
Koje su koordinate tačke, simetrične tački A u odnosu na tačku B?Zadatak 11
Kolika je dužina duži AB ako tačka A ima koordinate (-2, -5) a tačka B ima koordinate (-2, 3)?
Zadatak 12
Kolika je dužina duži AB ako tačka A ima koordinate (-4, 5) a tačka B ima koordinate (-4, -1)?
Zadatak 13
Koje su koordinate tačke B?


Zadatak 14
Koje su koordinate tačke B?


Zadatak 15
Koje su koordinate tačke C?


Zadatak 16
Koje su koordinate tačke B?


Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020