Operacije u skupu celih brojeva - teži zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Uprostite izraz
m - (m - n) : (-2) ⋅ (-5) ako je m = -4, n = -6
Zadatak 2
Uprostite izraz
[x : (y - 3)] ⋅ (-4) - [xy + (-3)] : -1 =
ako je x = -5 i y = -2
Zadatak 3
Izračunajte
[tex][2,4 - (0,3 - 0,21) \cdot 2 + 0,44 : (-2)]:\frac{4}{5} = [/tex]
Zadatak 4
Izračunajte
[tex]3:\left(-\frac{3}{5}\right)-\left(-\frac{4}{5}:2\right)+5\cdot \left[0,4 - \frac{4}{10}:(-2)\right] = [/tex]
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020