Srednje teški

Sabiranje i oduzimanje razlomaka - srednje teški zadaci sa rešenjima

Zadatak 1
Izračunaj [tex]\frac{1}{15}+\frac{4}{5}[/tex]
Zadatak 2
Odredi vrednost za [tex]\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}[/tex]
Zadatak 3
Izračunaj [tex]\frac{3}{9}+\frac{9}{27}[/tex]
Zadatak 4
Izračunaj [tex]\frac{2}{3}+\frac{5}{12}[/tex]
Zadatak 5
Odredni vrednost izraza [tex]\frac{1}{2}+\frac{5}{14}[/tex]
Zadatak 6
Pronađi vrednost za [tex]\frac{5}{21}+\frac{1}{3}[/tex]
Zadatak 7
Saberi razlomke [tex]\frac{2}{7}[/tex] i [tex]\frac{13}{28}[/tex]
Zadatak 8
Pronađi dati zbir [tex]\frac{15}{25}[/tex] i [tex]\frac{8}{15}[/tex]
Zadatak 9
Izračunaj [tex]\frac{5}{21}-\frac{1}{7}[/tex]
Zadatak 10
Izračunaj [tex]\frac{2}{14}+\frac{5}{21}[/tex]

Zadatak 11
Odredi vrednost za [tex]\frac{5}{13}+\frac{3}{26}[/tex]
Zadatak 12
Izračunaj zbir razlomka: [tex]\frac{52}{77}+\frac{2}{11}[/tex]
Zadatak 13
Izračunaj vrednost izraza [tex]\frac{18}{65}+\frac{7}{13}[/tex]
Zadatak 14
Izračunaj [tex]\frac{5}{74}-\frac{2}{37}[/tex]
Zadatak 15
Oduzmi [tex]\frac{13}{14}[/tex] od [tex]\frac{33}{28}[/tex]
Zadatak 16
Saberi razlomke [tex]\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{7}{6}[/tex]
Zadatak 17
Odredi vrednost izraza [tex]\frac{5}{16}+\frac{7}{14}[/tex]
Zadatak 18
Izračunaj [tex]\frac{28}{35}+\frac{63}{15}[/tex]
Zadatak 19
Izračunaj [tex]\frac{18}{24}+\frac{23}{53}[/tex]
Zadatak 20
Izračunaj vrednost izraza [tex]\frac{19}{51}+\frac{11}{17}[/tex]
Zadatak 21
Izračunaj [tex]\frac{234}{23}-\frac{349}{23}[/tex]
Zadatak 22
Oduzmi [tex]\frac{15}{67}[/tex] od [tex]\frac{137}{134}[/tex]
Zadatak 23
Izračunaj [tex]\frac{1}{11}-\frac{2}{11}+\frac{3}{11}-\frac{4}{11}+\frac{5}{11}[/tex]
Zadatak 24
Izračunaj [tex]\frac{5}{18}-\frac{2}{9}+\frac{7}{36}[/tex]
Zadatak 25
Oduzmi razlomke [tex]\frac{234}{165}-\frac{124}{165}[/tex]
Zadatak 26
Ako je [tex]\frac{1}{4}[/tex] duhova u zamku prijateljski nastrojena i [tex]\frac{3}{5}[/tex] duhova je neprijateljski nastrojena. Koji broj duhova (izražen u razlomku) je niti prjateljski niti neprijateljski nastrojen?
Srednje teški
Ovde pošalji zadatak.

Pravilne:
Pogrešne:
Nerešeni zadaci:
Kontakt imejl:
© 2005 - 2020